Hakkında Kamu Davası Açılan Kişi

Hakkında kamu davası açılan kişinin hisselerini devretmesi durumunda, firmanın ihaleye katılmaya devam etmesi mümkün müdür?


...Yapılan inceleme neticesinde, Hacı Bayram Acun hakkında 11.08.2014 tarihinde kamu davası açıldığı, kamu davasının açıldığı tarihte Hacı Bayram Acun’un İkizler Tur Taş. İnş. Ener. Pet. Ürün. Tar. ve Hay. Hiz. İşl. Tic. San. Ltd. Şti.nin bütün hisselerine sahip tek ortağı olduğu, bu tarihten sonra 19.08.2014 tarihinde Hacı Bayram Acun’un bütün hisselerini Ayten Acun’a devrederek, anılan şirket ile ortaklık ilişkisinin son bulduğu dikkate alındığında, kamu davası açıldığı tarihte şirket hisselerinin tamamına sahip ortak Hacı Bayram Acun hakkında kamu davası açıldığı tarihten sonra hisselerini devretmesi nedeniyle ortağı olduğu İkizler Tur Taş. İnş. Ener. Pet. Ürün. Tar. ve Hay. Hiz. İşl. Tic. San. Ltd. Şti.nin de ihalelere katılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 57 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.II-129
Hakkında adli soruşturma başlatılan kişinin ihalelere katılması mümkün müdür?


...Aktarılan bilgiler ışığında, başvuru konusu uyuşmazlığın çözülebilmesi için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na 28.09.2017 tarihli ve 22363 sayılı ile 13.11.2017 tarihli ve 27407 sayılı yazılarla, Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği’ne 13.11.2017 tarihli ve 27406 sayılı yazılarla iddia konusu edilen Belkar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ahmet Belice ve Cem Belice hakkında Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılıp açılmadığı, açıldıysa kamu davasının açıldığı tarih, dava sürecinin devam edip etmediği, mahkemece karar alınıp alınmadığı, mahkemece herhangi bir karar alındıysa karar örneklerinin bir kopyasının tarafımıza gönderilmesi hususunda bilgi talep edilmiştir. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 05.01.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazısında: “İlgi sayılı yazınıza konu; Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/63231 sayılı soruşturma dosyasında; şüpheliler Ahmet Belice ve Cem Belice hakkında; Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından, Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldığı. Mehmet Özcan’ın ise aynı dosyada suçtan zarar gören sıfatıyla bulunduğu.Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamenin iade edildiği, yeni soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/66159 sırasına kaydedildiği ve şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği anlaşılmakla;Bilgilerinize rica olunur.” ifadelerine yer verildiği, Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 05.01.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazısında “ İlgi tarih ve sayılı yazınız İle isimleri belirtilen tüzel kişiler ve gerçek kişiler hakkında Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar İlçesi Kapalı Spor Salonu Yapı İşiyle ilgili kamu davasının açılıp açılmadığının, dava sürecinin devam edip etmediğinin bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Mahkememiz Uyap sistemi sorgulamasında belirtilen tüzel kişiler ve gerçek kişiler hakkında mahkememize açılmış herhangi bir dava dosyasına rastlanılmadığı anlaşılmış olup, gereği hususu bilgilerinize rica olunur.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Ayrıca, EKAP üzerinden yapılan sorgulamalarda da, söz konusu tüzel kişi ve gerçek kişiler hakkında kamu davası açılmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, tarafımızca EKAP üzerinden yapılan sorgulamalar ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen yazılar dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurusu kapsamında iddia konusu edilen bahse konu tüzel kişi ve gerçek kişiler hakkında kamu davası açılmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 49 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UY.II-124