Kamu Görevinden Ayrılanların Kamu İhalelerine Katılması

Bir kurumun taşra teşkilatından ayrılan kamu görevlisi, aynı kurumun taşra teşkilatı kapsamında kalan idare tarafından düzenlenen ihalelere katılım sağlayabilir mi?


... İdarece, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan , Ruhat Gürsul’un Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden ayrılma tarihi sorulmuştur. Anılan Daire Başkanlığı’nın 06.11.2017 tarih ve 91255868-900-767286 sayılı yazısı ile adı geçenin hizmet belgesi gönderilmiştir. Söz konusu belgede Ruhat Gürsul’un Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü bünyesinde mühendis kadrosunda görev yapmaktayken, 06.01.2017 tarihinde kamu görevinden çekildiği görülmüştür. Ruhat Gürsul’un 06.01.2017 tarihinde Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğündeki görevinden çekildiği, bu duruma bağlı olarak söz konusu şahsın mevzuat gereği 06.01.2020 tarihine kadar istifa etmiş olduğu kurumundaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı hüküm altına alınmasına rağmen ilgili şahsın itirazen şikâyete konu edilen Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.07.2017 tarihinde yapılan ihaleye Gökalp Proje Müş. A.Ş.nin %51 ortağı olarak katıldığı anlaşılmıştır. Yapılan tespitler sonucu uyuşmazlığa konu olan iş deneyim belgesini düzenleyen bölge müdürlüğü ile ihaleyi yapan bölge müdürlüğü farklı olsa dahi her iki bölge müdürlüğünün de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olmasından dolayı söz konusu ihalede Ruhat Gürsul’a ait iş deneyim belgesinin kullanılmasının 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından, anılan iş deneyim belgesini kullanan İş Ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 39 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UY.II-138