top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıcozumihale

Devam Eden Sözleşmeler, Yasaklılık Kararına İstinaden Feshedilebilir mi?

Güncelleme tarihi: 13 Nis 2019


Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17. maddesinde sayılan hususlara dayanarak istekliler hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilebilmektedir. Diğer taraftan söz konusu hukuka aykırı fiillerin ihale sürecinde gerçekleştirilmiş olduğu sözleşme imzalandıktan sonra fark edildiğinde de sözleşme feshedilerek yasaklılık kararı verilmesi gerekmektedir.


Ancak isteklinin başka bir ihalede gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiiller nedeniyle hakkında verilen kamu ihalelerinden yasaklama kararı nedeniyle devam eden diğer sözleşmelerinin feshedilmesinin hukuka uygun olup olmadığı konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.


Konuyla ilgili çözüm bulmak adına ilk olarak 4734 sayılı Kanun'un incelenmesi yerinde olacaktır. Yasaklılık teyidinin hangi aşamalarda yapılacağı 4734 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir. Ancak 4734 sayılı Kanun yalnızca ihale aşamasına ilişkin olup, sözleşmenin imzalandığı anda ihale aşaması sona ermektedir. Sözleşmenin uygulanması aşamasında ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanun'da yasaklılık teyidi yapılması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 4735 sayılı Kanun'un yasaklılık teyidi yapılması gerektiğine ilişkin bir hüküm içermemesi, sözleşme uygulama aşamasında başka bir ihale kapsamındaki işlemler nedeniyle verilen yasaklılık kararının herhangi bir hüküm ifade etmediğini göstermektedir.


Diğer taraftan 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu içerisinde sözleşmenin hangi hallerde feshedilebileceği açıkça sayılmış olup, bu haller içerisinde yüklenici hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesine yönelik herhangi bir atıf bulunmamaktadır. Dolayısıyla böyle bir gerekçeyle sözleşmenin feshedilmesinin hukuka uygun bir işlem olduğundan da bahsedilemeyecektir.


Kaldı ki konuyla ilgili emsal kararlarda da bu husus açıkça vurgulanmaktadır.


Başka bir ihaledeki hukuka aykırı işlemler nedeniyle yüklenici hakkında verilen yasaklama kararı dolayısıyla sözleşmenin feshedilmesinin akabinde ayrıca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi durumunda ise yüklenicilerin başvurulacak yargı yerleri konusunda tereddüde düşebildikleri görülmektedir.


Böyle bir gerekçeyle sözleşmenin feshedilmesi ve teminatın gelir kaydedilmesi işlemine karşı açılacak davalarda adli yargı yerleri görevli iken, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemine karşı açılacak davalarda idari yargı yerlerinin görevli olduğuna dikkat edilmesi ise mağduriyetinizin büyümemesi bakımından göz önüne alınması gereken önemli bir husustur. 

#ihalelerekatılmaktanyasaklama #sözleşmeuygulamasüreci #sözleşmeninfeshedilmesi #sözleşmeninfeshi #fesih #yasaklama

526 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page