top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıcozumihale

Mevcut İş Deneyim Belgesinin Yeni Kurulan Şirket İçin Kullanımı

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2019


Bilindiği üzere ihalelere katılımda tüzel kişiliğin iş deneyim belgesi yerine tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olan ortağa ait iş deneyim belgesinin de iş deneyimini tevsik etmek adına kullanılması mümkündür. Böyle bir olasılık için sayılabilecek asgari koşullar şunlardır:

  • İş deneyimi kullanılan ortak, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmalıdır,

  • Bu ortaklık en az bir yıldır devam ediyor olmalıdır,

  • Ortaklık oranı ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren ortaklık durum belgesi ile belgelendirilmelidir.

(koşullar hizmet alımı ihaleleri dikkate alınarak sayılmış olup, yapım işi ihalelerine de uyarlanması mümkündür.)

Bu hususlar ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiş olmakla birlikte esas uyuşmazlık konusu şirketlerin tür değişikliği gerçekleştirmesi veya yeni şirket kurulması halinde gündeme gelmektedir.

Öncelikle belirtilmelidir ki tüzel kişiye ait olan iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin tür değiştirmesi halinde (örneğin limited şirketten anonim şirkete) yeni kurulan şirket tarafından 1 yıllık süre aranmaksızın derhal kullanılması mümkündür.

Gerçek kişi tacirin tüzel kişi tacire dönüşmesi, yani gerçek kişinin yeni kurulan tüzel kişiliğin tamamına sahip olması halinde ise gerçek kişi tacire ait iş deneyim belgesinin yeni kurulan tüzel kişi tarafından kullanılabilmesi için bu sahipliğin en az 1 yıl boyunca devam etmesi gerekmektedir. Çünkü Türk Ticaret Kanunu'nda gerçek kişinin tüzel kişiliğe dönüşmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan işlem Türk Ticaret Kanunu ve Kamu İhale Mevzuatı hükümleri uyarınca tür değişikliği olarak değil yeni bir şirket kurulması olarak kabul edilmektedir.

Benzer bir biçimde "A ve B iş ortaklığı" tarafından elde edilen iş deneyim belgesinin, daha sonra kurulan A+B Limited Şirketi tarafından kullanılabilmesi için de bu sahipliğin en az 1 yıl boyunca devam etmesi gerekecektir. Çünkü "A ve B İş Ortaklığı" tüzel kişiliğe sahip değildir. Dolayısıyla "A ve B İş Ortaklığı" bir tüzel kişiliğe dönüştüğünde bu dönüşüm yukarıda bahsedildiği gibi Türk Ticaret Kanunu ve Kamu İhale Mevzuatı hükümleri uyarınca tür değişikliği olarak değil yeni bir şirket kurulması olarak kabul edilmektedir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. 

#ortaklıkdurumbelgesi #işdeneyimbelgesi #işbitirmebelgesi #yenişirketişbitirme #işdeneyim #işbitirme

8.030 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page