top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıcozumihale

"Sunulmayacak Belgeler Tablosu" Nedir?

Güncelleme tarihi: 1 Mar 2019


Son zamanlarda EKAP’a giriş yapan kullanıcılar:

“GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ TEKLİF ZARFI KAPSAMINDA SUNULMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI”

başlıklı bir mesajla karşılaşıyor. Bu mesajda kısaca elektronik ortamda alınan teminat mektuplarının teklif zarfında sunulması zorunluluğunun kaldırıldığından bahsedilmektedir. Peki çoğu kullanıcıya oldukça anlamsız gelen “SUNULMAYACAK BELGELER TABLOSU” ne demektir?

19.06.2018 tarihinde ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikle birlikte idareler, ihale dokümanının ekinde yer alan standart formların içine “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” adlı bir tablo eklemeye başlamıştır. Buna göre İstekliler, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda söz konusu belgelere ilişkin ayırd edici bilgileri sunulmayacak belgeler tablosuna yazmakla yetinecek, bu belgelere teklif zarfında yer vermeyeceklerdir.

Uygulamanın başlangıcında bu belgeler sadece geçici teminat mektubu ve iş deneyim belgesi ile sınırlı tutulduğu halde gelinen aşamada sunulmayacak belgeler listesinin kapsamı oldukça genişletilmiştir. Nitekim bu belgelerin neler olduğu, Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıdaki adreste “Sunulmayacak Belgeler Listesi” başlığı altında belirtilmiştir.

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/SunulmayacakBelgelerTablosu.aspx

Ancak unutulmamalıdır ki sunulmayacak belgeler tablosunun kullanılması zorunlu değildir. Diğer bir deyişle sunulmayacak belgeler tablosunun uygulamaya geçirilmesinin amacı isteklilere yükümlülük getirmek değil kolaylık sağlamaktır. Dolayısıyla istekliler, sunulmayacak belgeler tablosunu hiç kullanmama ve tüm belgelere teklif zarfında yer verme hak ve imkanına sahiptir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın. 

#sunulmayacakbelgelertablosu #sunulmayacakbelgelerlistesi #ekap #geçiciteminatmektubu

3.455 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page