Rekabetin Sağlanması

İhale dokümanında yalnızca belli ürünlerin sunulabilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenleme yapılması rekabeti engeller mi?


...Diğer taraftan idarelerin alınacak ürünün özelliklerini başka hastanelerde hangi ürünün kullanıldığına göre değil ihtiyaçlarına göre belirlemeleri ve ihale dokümanını da buna göre düzenlemeleri gerekmekte olup daha fazla isteklinin ihaleye katılması için ihtiyacı olmayan ürünü almaları ve buna ilişkin düzenlemelere yer vermeleri söz konusu değildir. İdarelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapmış olduğu düzenlemelere göre piyasada ilgili alanda faaliyet gösteren tüm firmaların ihaleye iştirak etmeleri de her zaman mümkün olmamakla birlikte bu durum rekabetin kısıtlanması olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.... Toplantı No: 2018/001 Gündem No: 70 Karar Tarihi: 04.01.2018 Karar No: 2018/UM.I-62