top of page

İhalelere yönelik başvuru yolları ihaleyi yapan idareye "şikayet" ve Kamu İhale Kurumu'na "itirazen şikayet" olarak ikiye ayrılmaktadır. Şikayet ve itirazen şikayet başvurularında süre ve usul kurallarına uyulması başvurunun geçerlilik şartlarındandır. 

Konuyla ilgili mevzuata ulaşmak oldukça kolay olduğu için bu sayfada mevzuat hükümleri yerine başvurularda sıklıkla gözden kaçan hususlara değinmekle yetinilmiştir. 

Daha detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için lütfen bize ulaşın.

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler

 • Kamu ihalelerine yönelik olarak aday, istekli veya istekli olabilecek kişilerin şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunması mümkündür.

 • Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunabilme ehliyeti prensipte sadece idareye şikayet başvurusunda bulunanlar için mevcuttur. Ancak:

  • Yapılan bir şikayet başvurusu sonucunda alınan yeni karardan memnun olunmaması 

  • Herhangi bir şikayet başvurusu yapıldıktan sonraki süreçte idare tarafından her ne sebeple olursa olsun ihalenin iptal edilmesi ve

  • İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından verilen şikayetin reddi veya düzeltici işlem belirlenmesi yönündeki karara rağmen idare tarafından ihalenin iptal edilmesi​​

      hallerinde diğer aday, istekli veya istekli olabilecek kişilerin de doğrudan Kurum'a itirazen şikayet başvurusunda bulunmaları mümkündür​.

 • Aday, istekli ve istekli olabilecek niteliğinde olmamakla birlikte zarara uğrayanların doğrudan yargı mercilerine başvuruda bulunması gerekir.

 • Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmeyen kişiler şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunmaksızın yargı mercilerine başvurmalıdır. Diğer taraftan ihaleye en az üç isteklinin davet edilmiş olması ve diğer koşulların da sağlanması durumunda mahkemeler çoğunlukla idarenin işleminin hukuka uygun olduğu yönünde karar vermektedirler. Ancak ihaleye davet edilmemiş olsanız bile takip edilecek prosedür neticesinde şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunmak mümkündür. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularında Süre

 • Yukarıda da belirtildiği üzere ihalelere yönelik başvurular idareye şikayet başvurusu ve Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 • İdareye yapılacak şikayet başvurularında süreler şikayete konu edilecek durumun farkına varıldığı veya farkına varılması gereken tarih dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Şikayete konu durumun farkına varıldığı tarihin; ilana yönelik şikayet başvuruları için ihale ilanının yayınlandığı tarih, dokümana yönelik şikayet başvuruları için ihale dokümanının satın alındığı veya EKAP üzerinden e-imza ile indirildiği tarih, ihale sırasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik şikayet başvuruları için ise ihale komisyonu kararının isteklilere tebliğ edildiği tarih olacağı açıktır. (Zeyilname yayınlanması, düzeltme ilanı yayınlanması gibi durumlarda da süreler aynı mantıkla hesaplanmaktadır.) Ancak süreç her zaman bu kadar mükemmel işlememektedir. Çünkü ihale komisyonu kararına konu edilen ve isteklilere tebliğ edilen yaklaşık maliyet, sınır değer gibi hususlara yönelik şikayet başvurularında KİK, şikayete konu edilen durumun farkına varıldığı tarih olarak ihale tarihini dikkate almaktadır. Bu tip durumlarda hak kaybına uğramamak için bize başvurmanız halinde emsal KİK ve mahkeme kararlarıyla başarıya ulaşmanız mümkün olacaktır. 

 • Şikayet başvuru süresi yalnızca 4734 sayılı Kanun'un 21. maddesinin (b) ve(c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün diğer ihalelerde ise on gün olarak hesaplanmalıdır.

 • İtirazen şikayet başvurularında ise süreler 4734 sayılı Kanun'un 21. maddesinin (b) ve(c) bentlerine göre yapılan ihalelerde ve şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptal edilmesi kararlarına karşı beş gün, diğer hallerde on gün olarak hesaplanmalıdır.

 • İlana ve dokümana yönelik şikayet başvuruları en geç ihale tarihinde üç iş günü öncesine kadar yapılabilmektedir.

 • Şikayet ve itirazen şikayet başvuru süreleri hesaplanırken resmi tatiller de süreye dahil edilmelidir. Ancak başvuru süresinin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda başvurular, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar yapılabilir.

 • Özellikle dikkate edilmelidir ki idari izin günleri resmi tatil olarak değil iş günü olarak kabul edilir.

      Şikayet ve itirazen şikayet başvurularınızda süre bakımından reddedilmemek için bize ulaşarak ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularında Usul

 • Şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından ihalenin iptal edilmesi durumu dışında Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmenin ön koşulu idareye şikayet başvurusunda bulunmaktır. 

 • İlana veya dokümana yönelik şikayet başvurusunda bulunabilmek için ihale dokümanının indirilmesi zorunludur. 

 • İlana ve dokümana şikayet başvurusunda bulunabilmek için ihale konusu alanda faaliyet gösteriyor olmak gerekmektedir.

 • Şikayet başvurusuna karşı idare tarafından cevap verilmemiş olması itirazen şikayet başvurusunda bulunmaya engel teşkil etmez.

 • Şikayet ve itirazen şikayet başvurularında ilgili mevzuatın ekinde yer alan dilekçe formatlarının kullanılması zorunlu değildir. Ancak başvurularda, anılan dilekçe formatlarında belirtilen tüm bilgilere yer verilmelidir.

 • Şikayet başvurusunda yer verilmeyen bir konuya itirazen şikayet başvurusunda yer verilmesi mümkün değildir. Ancak şikayet başvurusunda yer verilen bir husus itirazen şikayet başvurusuna dahil edilmeyebilir. Bu bakımdan şikayet başvuruları mümkün olduğunca geniş kapsamlı hazırlanmalıdır. 

 • KİK tarafından yapılan incelemede eşit muamele ilkesi gereğince şikayete konu edilen hususlar tüm istekliler bakımından değerlendirileceği için istekliler, ihale komisyonu kararına yönelik itirazen şikayet başvurularında kendileri bakımından problem teşkil edebilecek konulara yer vermemeye özen göstermelidir.

bottom of page