Yetki Belgeleri

A1 yetki belgesi kullanılarak, şirket adresinin bulunduğu il dışında taşımacılık hizmeti sunulabilir mi?


...Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.12.2017 tarihli ve 99656 sayılı yazı ile cevap yazısında “…Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamından faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, 4925 sayılı Kanunun 5’nci maddesi ve Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca; Bakanlığımızdan Yetki Belgesi almadan karayolu taşımacılığı alanında taşımacılık, acentelik ve komisyonculuk faaliyetinde bulunamayacakları, bu şekilde yetki belgesiz taşımacılara iş yaptıranların ise, mağduriyet yaşayabileceklerine dair husus tüm Bakanlıklara ve Valiliklere bildirilmişti. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş otomobil ile yapılacak yurtiçi tarifesiz yolcu taşımalarının A1 yetki belgesiyle yapılması gerekmekte olup, bu belgeyle firmaların merkez adresinin bulunduğu ilin dışında başka bir ilde faaliyette bulunmaları da mümkün bulunmaktadır.” hususlarına yer verildiği görülmüştür. Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.12.2017 tarihli ve 99656 sayılı yazısı çerçevesinde, A1 yetki belgesi sahibi tüzel kişi veya gerçek kişilerin merkez adresinin bulunduğu il dışında başka bir ilde faaliyette bulunmalarının mümkün olduğu, dolayısıyla Ortaçlar Tur. İnş. Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu A1 yetki belgesinin Ankara ili dahilinde şube veya acentasının olmaması halinde dahi yapılacak taşıma hizmeti işi kapsamında kullanabileceği anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 71 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-232